Ekspresja dziecka

„Kształtujmy ludzi zamiast fabrykować.
Dopuśćmy dzieci do głosu.
Nadajmy sens pracy szkolnej.
Uczmy i wychowujmy przez działanie” mawiał, Celestyn Freinet.
Można w tym miejscu zastanowić się:, czym jest życie bez sztuki? Czy dziecko lepiej się rozwija, jeśli wykształci się w nim nawyki myślenia twórczego? Czy ekspresją plastyczną dziecko może wyrazić swoje myśli?
Wiemy, że dzieci od najmłodszych lat lubią rysować, ale czym jest ten rysunek? Czy są to tylko gryzmoły, bazgroty ilustrujące obraz świata, przedstawiany przez każde dziecko w inny sposób? A może jest to ćwiczenie, które pomoże usprawnić koordynacje wzrokowo- ruchową potrzebną chociażby w zdobyciu umiejętności poprawnego pisania.
A może jest to twórczość?
Każde dziecko jest ciekawe świata, odkrywa go, w znany tylko sobie sposób. Aby
opowiedzieć nam o swych spostrzeżeniach, w zależności od wieku, dziecko korzysta z różnorodnych form ekspresji. Może być to ekspresja werbalna, pisemna, plastyczna, żadnej z nich nie należy hamować, aby nie zagłuszyć wewnętrznego głosu dziecka